Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt terrorismdirektiv utreds

Publicerad

Inom EU pågår förhandlingar om ett straffrättsligt terrorismdirektiv. Regeringen ger redan nu en särskild utredare i uppdrag att börja förbereda de lagändringar som direktivet kommer att kräva.

Ett direktiv om bekämpande av terrorism förhandlas för närvarande inom EU. Sverige har i EU:s ministerråd ställt sig bakom ett skärpt straffrättsligt regelverk mot terrorism. Mycket av den kriminalisering som kommer att krävas finns redan i Sverige, bland annat de bestämmelser om terrorismresor och finansiering av terrorismresor som gäller sedan den 1 april 2016 (se prop. 2015/16:78, Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte).

Direktivet väntas dock innehålla flera viktiga nyheter, bland annat följande:

Terroristbrottet moderniseras – vissa angrepp mot informationssystem (i svensk rätt till exempel grovt dataintrång) läggs till bland de brott som kan utgöra terroristbrott. Kriminaliseringen av terrorismfinansiering utvidgas – den ska gälla i förhållande till fler terrorismrelaterade brott och det blir således straffbart att exempelvis finansiera terrorismutbildning.

Innan direktivet kan antas återstår förhandlingar med Europaparlamentet. Regeringen har dock redan i dag beslutat ett uppdrag att påbörja genomförandet av direktivet i svensk rätt. Uppdraget ges till den sittande utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (särskild utredare Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten).

– Det rör sig om viktig lagstiftning och det är angeläget att den kan börja gälla så snart som möjligt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen ska redovisa det nya uppdraget senast den 31 januari 2017.

Dir. 2016:46 Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)

Presskontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00