Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utredning tillsatt för att utreda statens stöd till trossamfunden

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att utreda statens stöd till trossamfunden. Till utredare utses professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld. Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt regelverk för förtydligade krav på demokratiska värderingar.

– Det är hög tid för en översyn så att vi framöver kan kombinera religionsfriheten med samhällets krav på grundläggande demokratiska värderingar om jämställdhet, demokrati och alla människors lika värde, säger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Utredningen ska föreslå ett förtydligat demokratikriterium som är i överensstämmelse med religionsfriheten och mål för stödet till trossamfunden. I direktiven står det:

"Det är vidare centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel."

Utredningen ska även analysera det nuvarande stödets effekter för de trossamfund som i dag får stöd och för samhället i stort.

Utredaren tillförordnas den 15 augusti 2016 och uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2018 (tidigare datum den 26 januari var felaktigt angivet). Förslagen kan därefter remissbehandlas och beredas vidare av regeringen.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.