Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen 2015

Publicerad

Regeringen beslutar på torsdag, 9 juni, om en utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen 2015.

Under 2015 stod Sverige inför omfattande utmaningar med ett stort antal migranter som en följd av flera allvarliga konflikter och oroligheter i omvärlden. 163 000 människor sökte asyl i Sverige under året, varav drygt 35 000 var ensamkommande barn. Antalet asylsökande i Sverige uppgick till nästan 80 000 bara under perioden oktober och november. Sverige genomförde under denna period sin största humanitära insats sedan andra världskriget.

– ­­­Förmågan att hantera svåra påfrestningar som samhället kan ställas inför behöver ständigt utvecklas. Det är därför viktigt att en större händelse som påtagligt påverkar flera av samhällets funktioner följs upp och utvärderas så att lärdomar kan dras för framtiden säger inrikesminister Anders Ygeman.

Gudrun Antemar, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, är föreslagen som särskild utredare. Antemar har tidigare bland annat lett utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

– Sverige ska vara stolta över de insatser vi gjorde under förra året men vi måste också lära av hanteringen, säger inrikesminister Anders Ygeman

Utvärderingen får i uppdrag att:

  • kartlägga händelseförloppet,
  • analysera regeringens, de statliga myndigheternas, kommunernas och landstingens respektive ansvar och beredskap inför situationen samt deras och civilsamhällesaktörers hantering av situationen,
  • utifrån kartläggning och analys redogöra för vilka lärdomar som kan dras

Utvärderingen är fri att titta på arbetet hos samtliga myndigheter samt regering och regeringskansli under den aktuella perioden.

Utvärderingen ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Dir. 2016:47 Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.