Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Samverkan för vårdens kompetensförsörjning

Publicerad

För att trygga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården har såväl regeringen som flera statliga utredningar, och de viktigaste aktörerna inom vården, konstaterat att det krävs ökad samverkan. Detta gäller inte minst mellan vården och utbildningsväsendet. Nu får de mest berörda myndigheterna i uppdrag att ta fram förslag på hur detta ska kunna ske långsiktigt.

Med kompetensförsörjning menas främst möjligheten att utbilda, rekrytera och behålla rätt utbildad personal samt hur personalens kompetens nyttjas.

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet får tillsammans i upp­drag att analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och regional nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt.

– Kompetensförsörjningen är avgörande för att vi ska kunna förbättra vården, och samverkan mellan alla inblandade aktörer är avgörande för att klara kompetensförsörjningen. Nu ska vi föra vidare de samtal jag och regeringen har fört det senaste året till en mer långsiktig arena, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Mer samarbete behövs för att trygga kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården. Genom en gemensam faktagrund och ökad samverkan kommer det bli lättare att anpassa antalet utbildningsplatser och utbildningarnas innehåll på både kort och lång sikt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Myndigheterna ska inom ramen för uppdraget så snart som möjligt starta en dialog om samverkan inom kompetensförsörjningsområdet mellan berörda aktörer med bäring på verksamhet i hälso- och sjukvården, utbildning och arbetsmarknad. En samlad statistik och prognos är ett viktigt stöd för universitet och högskolor som har ansvar att bestämma antalet platser på utbildningarna, men även för huvudmännen inom hälso-och sjukvården som genom sitt arbetsgivaransvar ska se till att det finns personal så att en god vård kan ges.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
T.f. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00