Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Generellt maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om generellt förbud mot maskering på idrotts­anläggningar vid idrottsarrangemang. Undantag görs för religionsfriheten och för vissa befogade situationer.

– Trots att flera åtgärder redan har vidtagits är våld och ordningsstörningar på fotbollsmatcher fortfarande ett problem. Ett antal bråkstakar ska inte få förstöra glädjen i sporten. Den som begår ett brott på läktaren ska enklare kunna identifieras och lagföras, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang kan få allvarliga följder för liv, hälsa och egendom. Ansvaret för att ett idrottsarrangemang kan anordnas på ett tryggt och säkert sätt vilar i första hand på arrangörerna. Samtidigt måste samhället tillhandahålla ett regelsystem som stöder idrottsorganisationerna i deras arbete.

– Vår förhoppning har varit att få fram ett effektivt maskeringsförbud. Regeringen föreslår nu att ett generellt förbud mot maskering ska gälla på idrotts­anläggningar vid idrottsarrangemang, säger Anders Ygeman.

Förslaget går längre än den ursprungliga utredningen som enbart föreslog maskeringsförbud vid ordningsstörning. Det nya förslaget har varit ute på remiss och majoriteten av remissinstanserna har varit positiva till förslaget.

Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl, i tjänsten eller för arrangemangets genomfö­rande. Förbudet gäller inte heller om täckandet av ansiktet med hänsyn till väderförhållanden, hälsoskäl eller övriga omständigheter är att anse som befogat. En överträdelse av förbudet kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förbudet föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

Lagrådsremiss: Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.