Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Falska polisbilar ska bort från gatorna

Publicerad

Allmänheten ska kunna lita på att de polisbilar de ser på gatorna är riktiga polisbilar som körs av riktiga poliser. Regeringen har därför beslutat om en proposition med förslag som ska sätta stopp för användningen av falska polisbilar.

Förslaget innebär att polisens heraldiska vapen och ordet polis bara ska få användas på riktiga polisfordon, om inte ägaren skaffat ett särskilt tillstånd. Om en fordonsägare använder något av de skyddade kännetecknen utan tillstånd ska polisen kunna förelägga ägaren att avlägsna dem från bilen. Ett sådant krav ska få förenas med vite.

– Det finns flera exempel där kriminella personer kört omkring i falska polisbilar. Allmänheten ska alltid kunna lita på att bara riktiga poliser kör polisfordon och därför är det viktigt att få det här förslaget på plats snabbt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Prop. 2016/17:18 Falska polisbilar

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00