Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 3 november, beslutat att en särskild utredare ska ges i uppdrag att undersöka situationer där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll.

Utredaren ska bland annat kartlägga förekomsten av situationer där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Utredaren ska också kartlägga rättstillämpningen när det gäller Migrationsverkets och domstolarnas möjlighet att beakta sådana verkställighetshinder i ärenden om uppehållstillstånd.

Vid behov ska utredaren lämna förslag som syftar till att motverka att personer som har ansökt om asyl hamnar eller blir kvar i en situation där deras avlägsnandebeslut inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför deras kontroll.

Anna Lundberg, docent i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola, tilldelas uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2017.

Genom ett tilläggsdirektiv beslutat den 6 juli 2017 förlängs utredningstiden. Uppdraget ska i stället redovisas den 1 november 2017.

Dir. 2016:92 Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Dir. 2017:83 Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00