Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett starkare straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, dvs. funktioner och verksamheter av central betydelse för att samhället ska fungera.

På flera orter runt om i landet förekommer social oro med bland annat anlagda bränder och återkommande angrepp på polis, ambulans- och räddningstjänstpersonal. Det har till exempel handlat om stenkastning och våld vid ingripanden eller hjälpinsatser. Angreppen utgör ett allvarligt problem.

– Det är oacceptabelt att de som har till uppgift att hjälpa och skydda andra angrips och hindras från att fullgöra sina uppgifter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förutom att se över det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner ska utredaren se över behovet av ett förstärkt skydd mot skadegörelse mot till exempel utryckningsfordon, polis- och brandstationer och socialkontor.

Utredaren ska även överväga om det finns anledning att införa ett nytt brott som tar sikte på hindrande av polisens, räddningstjänstens och ambulanssjukvårdens ingripanden och hjälpinsatser.

Utredningen ska redovisas senast den 29 juni 2018. Till utredare har utsetts riksåklagare Anders Perklev.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00