Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Unga dömda ska hållas borta från droger och kriminalitet

Publicerad

Unga som begår brott ska få en tydlig reaktion från samhället som bidrar till att få dem att sluta begå brott. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag gett en utredare i uppdrag att överväga och föreslå nya påföljder för unga lagöverträdare.

I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag om ungdomsövervakning som påföljd för unga. Påföljden ska kunna innebära att den dömde ska hålla sig borta från platser med droger och kriminalitet till exempel på helger och kvällar. Det ingår i utredarens uppdrag att överväga om kravet ska kunna övervakas med fotboja. I uppdraget ingår också att överväga om det bör införas en påföljd som ska kunna väljas istället för böter för unga till exempel vid upprepad brottslighet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2017.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00