Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen presenterar en svensk flygstrategi

Publicerad

Regeringen presenterar idag En svensk flygstrategi- för flygets roll i framtidens transportsystem. Flyget har stor betydelse för jobben och tillgängligheten i hela Sverige och för att tillgodose behovet av långväga resor, samtidigt som det är en utmaning för klimatet.

- Vi behöver verka för en långsiktigt hållbar utveckling av flyget. Jag är glad att idag kunna presentera den första flygstrategi som en svensk regering tagit fram. Flygstrategin kommer främja en konstruktiv dialog med branschen. Vi ska säkra schysta villkor och en sund konkurens, samtidigt som vi behåller en hög flygsäkerhet och minskar flygets klimat- och miljöpåverkan. Branschen ska veta på vilka områden de kan förvänta sig initiativ från regeringen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Presskontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-5536629
e-post till Dan Lundqvist Dahlin
Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.