Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om att studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd

Publicerad

I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som aviserades redan i våras i propositionen om den tillfälliga lagen och som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått.

I utkastet föreslås bland annat att:

  • den som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, och ensamkommande barn som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt utlänningslagen på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, ska kunna få ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid
  • ensamkommande barn som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet ska kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
  • när grunden för det tidigare tillståndet har upphört ska den som studerar och sköter sina studier kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för att ha möjlighet att fortsätta sina studier
  • det ska vara möjligt för den som har fått ett längre eller ett beviljat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att beviljas ett permanent uppehållstillstånd om han eller hon kan försörja sig
  • det ska dessutom finnas en möjlighet till en etableringsfas på sex månader efter studierna då man kan söka arbete

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00