Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd

Publicerad

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Förslagen aviserades förra våren i propositionen om den tillfälliga lagen.

Den tillfälliga lagen, som trädde i kraft den 20 juli 2016, innehåller bland annat bestämmelser om att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas en person som vid förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan försörja sig genom anställning eller näringsverksamhet. För den som är under 25 år gäller detta endast om personen har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande.

Syftet med det här förslaget är att uppmuntra unga nyanlända att genomgå utbildning på gymnasial nivå. Det är viktigt att ungdomar känner att de har den arbetsro de behöver för att kunna fokusera på sina studier och bygga en framtid i Sverige. En genomförd gymnasieutbildning stärker ungdomars möjlighet att få ett jobb och den svenska arbetsmarknaden har ett stort behov av gymnasiekompetent arbetskraft.

I propositionen föreslår regeringen bland annat att:

  • Den som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, och ensamkommande barn som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt utlänningslagen på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, ska kunna få ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid.
  • Ensamkommande barn som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet ska kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.
  • När grunden för det tidigare tillståndet har upphört ska den som studerar och sköter sina studier kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för att ha möjlighet att fortsätta sina studier.
  • Det ska vara möjligt för den som har fått ett längre eller ett beviljat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att beviljas ett permanent uppehållstillstånd om han eller hon kan försörja sig.
  • Det ska dessutom finnas en möjlighet till en etableringsfas på sex månader efter studierna då man kan söka arbete.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00