Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Jämlikhetspeng till utsatta skolor

Publicerad

I vårändringsbudgeten stärker regeringen investeringen i de mest utsatta skolorna och inför en jämlikhetspeng till skolan. Vårändringsbudgeten för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

- Inget land har kunnat ha stadigt förbättrade resultat samtidigt som skolsystemet dras isär. För att svenska barns kunskaper ska fortsätta öka måste ojämlikheten brytas. Din framtid ska avgöras av din ansträngning i skolan och inte av hur många böcker som står i bokhyllan där hemma, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen inför nu en särskild jämlikhetspeng som kommer fördelas till grundskolor med lägst andel behöriga elever till ett nationellt program i gymnasieskolan för insatser efter huvudmannens behov.

- Regeringen har, inklusive det tillskott vi i dag presenterar, satsat 11 miljarder kronor i riktade bidrag till skolan 2017. Detta gör stor skillnad för den svenska skolan, säger finansminister Magdalena Andersson.

För år 2017 uppgår jämlikhetspengen till en halv miljard. Regeringen anser att ytterligare åtgärder behövs inom detta område och avser att återkomma i denna fråga i budgetpropositionen för 2018.

- Jämlikhetspengen innebär att skolor som har det tufft får statligt stöd i syfte att höja resultaten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.