Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner och höjd avgift för arbetsgivare

Justitiedepartementet remitterar i dag departementspromemorian Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift (Ds 2017:16).

I departementspromemorian föreslås att:

  • Polismyndigheten ges utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har personer anställda i strid mot utlänningslagens bestämmelser.
  • Inspektionerna – som riktar sig mot arbetsgivarna – ska vara baserade på en riskbedömning i enlighet med EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare.
  • Den särskilda avgiften som arbetsgivare kan åläggas att betala för att ha haft personer anställda som saknar rätt att vistas och arbeta i Sverige ska fördubblas.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Ds 2017:16 Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh