Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Inrikesminister Anders Ygeman tog emot tilläggsuppdrag om säker kommunikationslösning för blåljusaktörer

Publicerad

Den 8 mars överlämnades utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar (Ds 2017:7) till inrikesministern Anders Ygeman. Därefter beslutade inrikesministern om ett tilläggsuppdrag till utredaren.

Inrikesministern har i dag tagit emot Gunnar Holmgrens redovisning av tilläggsuppdraget som handlar om vilken eller vilka aktörer som föreslås ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad säker kommunikationslösning samt hur befintlig statlig infrastruktur kan utgöra en del av kommunikationslösningen.

– Polisen, räddningstjänsten och försvaret måste kunna kommunicera säkert och effektivt, både i vardag och vid kriser. Det nuvarande radiosystemet Rakel behöver kompletteras eller ersättas med ett modernare system, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utredaren föreslår att:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ansvar för att samordna samhällsaktörernas behov, bland annat avseende kommunikationslösningens funktionalitet och säkerhet. MSB får också ansvar för att utöva tillsyn över att lösningen möter uppställda krav.
  • Teracom tilldelas ett samhällsuppdrag att etablera, driva och förvalta kommunikationslösningen. I detta ingår etablering av nödvändig infrastruktur för kärnnät och radionät, operatörskap samt avtal om roamingsamverkan med allmänna operatörer.
  • Trafikverket får ansvar för att bistå med grundläggande transmission genom nationellt stamnät med utgångspunkt i myndighetens egna resurser, vid behov kompletterade med kapacitet från bland annat Affärsverket svenska kraftnät.

Ärendet kommer nu att beredas vidare inom Regeringskansliet.

På uppdrag av regeringen förbereder MSB sedan tidigare hur en framtida kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar ska kunna utvecklas.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.