Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Migrationsverket får möjlighet att ändra beslut om indraget arbetstillstånd om brister självmant har rättats till

Publicerad

Att återkalla ett uppehållstillstånd för arbete på grund av mindre brister i arbetsvillkoren kan ge orimliga konsekvenser i det enskilda fallet, vilket drabbar både individer och legitimiteten för regelverket som sådant.

Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss med förslag som gör det möjligt för Migrationsverket att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat arbetstillstånd om arbetsgivaren självmant har avhjälpt bristerna som annars skulle lett till återkallelse.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh