Migrationsverket får möjlighet att ändra beslut om indraget arbetstillstånd om brister självmant har rättats till

Att återkalla ett uppehållstillstånd för arbete på grund av mindre brister i arbetsvillkoren kan ge orimliga konsekvenser i det enskilda fallet, vilket drabbar både individer och legitimiteten för regelverket som sådant.

Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss med förslag som gör det möjligt för Migrationsverket att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat arbetstillstånd om arbetsgivaren självmant har avhjälpt bristerna som annars skulle lett till återkallelse.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh