Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Betänkandet En ny kamerabevakningslag överlämnades till Morgan Johansson

Publicerad

Utredare Susanne Kaevergaard har i dag lämnat över betänkandet En ny kamerabevakningslag till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen föreslår bland annat att det ska bli lättare att få tillstånd till kamerabevakning för brottsbekämpande ändamål.

Utredaren föreslår att dagens kameraövervakningslag ersätts av en ny lag, kamerabevakningslagen, som är anpassad till kommande EU-reglering på dataskyddsområdet. Den nya lagen ger ökade möjligheter till kamerabevakning och ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.

Utredaren föreslår bland annat att:

  • Dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas. Ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
  • Det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning både för brottsbekämpande ändamål och för andra berättigade ändamål, till exempel gräns- och tullkontroll.
  • Tillstånd kan ges inte bara på platser som redan är brottsutsatta utan också på platser där det finns risk för angrepp på människors liv, hälsa eller trygghet till person eller på egendom. Detsamma gäller platser med andra ordningsstörningar.
  • I brådskande fall när det finns risk för allvarlig brottslighet ska polisen få bedriva kamerabevakning från drönare utan upplysning om bevakningen.
  • Vid kamerabevakning på arbetsplatser införs en skyldighet för arbetsgivaren att först förhandla med en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen.

Förslagen kommer nu att skickas ut på remiss.

SOU 2017:55 En ny kamerabevakningslag

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh