Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Jonas Bjelfvenstam generaldirektör för Transportstyrelsen

Regeringen har i dag beslutat att utse Jonas Bjelfvenstam till generaldirektör för Transportstyrelsen. Han är sedan den 19 januari 2017 vikarierande generaldirektör för myndigheten och tillträder den nya befattningen omedelbart.

Transportstyrelsens svarar för merparten av regelgivningen, tillståndsprövningen, tillsynen och registerhållningen inom transportområdet. Verksamheten omfattar alla trafikslag.

- Jag är glad att regeringen i dag har utnämnt Jonas Bjelfvenstam till ny generaldirektör för Transportstyrelsen. Jonas Bjelfvenstam har gedigen erfarenhet från offentlig förvaltning och goda kunskaper om transportsektorn, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Jonas Bjelfvenstams förordnande gäller under sex år.

Kontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00