Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Ny lagstiftning föreslås för preclearance på Arlanda

Publicerad

Regeringen har i dag mottagit ett betänkande från Preclearanceutredningen med förslag om hur avtalen om amerikansk inresekontroll, s.k. preclearance, vid utresa från Arlanda flygplats kan genomföras i svensk rätt.

– Det är första gången som utländska myndigheter i så stor omfattning ges befogenhet att verka i Sverige. Det har därför varit viktigt att få frågan ordentligt belyst från ett rättsligt perspektiv, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– US Preclearance stärker Arlanda. Arlanda betyder mycket för Stockholms och hela Sveriges näringslivsutveckling och därmed för jobbtillväxten. Jag är också övertygad om att ett attraktivt Arlanda lockar till sig nya utländska investeringar och företagsetableringar i Stockholmsregionen, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

För att genomföra avtalen föreslår Preclearanceutredningen två nya författningar och ändringar i tiotalet andra. Utredningen föreslår bland annat:

  • En ny lag ska reglera förutsättningarna för amerikansk myndighetsutövning på svenskt territorium och vilka befogenheter de amerikanska inresekontrollanterna har i Sverige.
  • De amerikanska inresekontrollanterna på Arlanda ska ha rätt att arbeta i amerikansk uniform samt kunna vara utrustade med batong, handfängsel och pepparspray (OC-spray). De ska även kunna ha tillgång till pistol eller revolver, men dessa får endast användas för att avvärja ett överhängande brottsligt angrepp på person i kontrollområdet och ska förvaras inlåsta under övrig tid.
  • I enlighet med avtalen ska den amerikanska personal som arbetar i Sverige, liksom deras anhöriga, ha immunitet och privilegier i viss omfattning.

Utöver förslag innehåller betänkandet även bedömningar när det gäller bl.a. enskildas rättssäkerhet, dataskydd samt vissa frågor om sekretess och migration.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.