Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredare föreslår nya ungdomspåföljder

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot Nya ungdomspåföljder. Utredaren Karin Sandahl, hovrättsråd i Svea hovrätt, föreslår två nya påföljder för unga lagöverträdare: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning.

Utredaren har haft i uppdrag att bygga vidare på Påföljdsutredningens förslag och bedömningar om nya påföljder för unga. De föreslagna påföljderna täcker luckor som finns i det nuvarande systemet. Båda påföljderna bygger på övervakning och kontroll men har också behandlande inslag.

Förslaget om ungdomstillsyn innebär att den unge ska hålla kontakt med och regelbundet träffa en utsedd stödperson och delta i särskilt anordnad verksamhet. Påföljden kan användas i fall där det i dag saknas förutsättningar för ungdomsvård och ungdomstjänst. I dagsläget får de här ungdomarna i regel en påföljd som är avsedd för vuxna, till exempel villkorlig dom, eller ett bötesstraff.

Ungdomsövervakning är en mer ingripande påföljd. Den ska kunna användas vid allvarligare brottslighet, som rån och grov misshandel, i situationer där det i dag saknas förutsättningar att döma till en påföljd som är tillräckligt ingripande. Den ska också kunna användas när det saknas möjlighet att trappa upp reaktionen vid återfall i brott. Påföljden innebär bland annat att den unges rörelsefrihet begränsas. Det kan vara genom att den unge förbjuds att lämna hemmet under helgkvällar och nätter, så kallad helghemarrest. Om hemförhållandena inte tillåter helghemarrest, eller om det är lämpligare för att förebygga fortsatt brottslighet, kan den unge i stället förbjudas att under vissa tider vara på en särskild plats eller lämna ett särskilt område. Detta ska kontrolleras genom elektronisk övervakning.

– Vi måste bryta mönster för de unga kriminella och förhindra att de fortsätter att begå brott. Förslaget om ungdomsövervakning med åtgärder som gör att unga kan hållas borta från platser med droger och kriminalitet på helger och kvällar tycker jag är särskilt intressant, säger justitie-och migrationsminister Morgan Johansson.