Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lagrådsremiss om obligatorisk prao i högstadiet

Publicerad

Alla elever bör få likvärdiga möjligheter att skaffa erfarenheter inför kommande val av utbildning och yrkesinriktning. Därför har regeringen i dag beslutat om en remiss till Lagrådet (Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv) med förslag om att obligatorisk prao återinförs i grundskolan och specialskolan.

Antalet praodagar har minskat kraftigt sedan obligatorisk prao avskaffades 1994. Många skolor erbjuder prao i varierande omfattning, men uppemot 20 procent av Sveriges huvudmän erbjuder i dagsläget ingen prao alls.

För att öka jämlikheten i skolan och ge alla elever möjlighet att prova på yrkeslivet vill regeringen införa bestämmelser i skollagen om att alla skolor ska erbjuda sina elever prao i minst tio dagar. Praon kan förläggas när som helst under grundskolans årskurs 8 eller 9, respektive specialskolans årskurs 9 eller 10.

- För många elever är det skolan som ger kunskapen om arbetslivet. För alla elever kan skolan ge kunskap om andra arbeten än de som vuxna i ens närhet har. Alla elever har rätt till en bra studie- och yrkesvägledning, och prao är en självklar del av det. Vi ser ändå att alltfler elever inte fått prao, därför är det här en viktig lagskärpning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I remissen lämnar regeringen också förslag till bestämmelser i skollagen om att omfattningen av det arbetsplatsförlagda lärandet tydliggörs i utbildningskontrakten för elever på gymnasial lärlingsutbildning. Motsvarande utbildningskontrakt föreslås införas för elever i gymnasiesärskolan som genomgår gymnasial lärlingsutbildning.

- Förslaget att införa obligatorisk prao kan ge elever bättre förutsättningar att göra välgrundade val av utbildning och yrkesinriktning. Förslaget kan bland annat bidra till att eleverna får bättre kunskaper om de yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar mot. Vi tydliggör även bestämmelser om utbildningskontrakt för lärlingar i gymnasieskolan och inför utbildningskontrakt för lärlingar i gymnasiesärskolan, något som är viktigt för både arbetsgivare och lärlingar, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. När det gäller prao ska bestämmelserna inte gälla de elever som hösten 2018 påbörjar årskurs 9 i grundskolan, respektive årskurs 10 i specialskolan, enligt förslaget.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.