Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Livstids fängelse ska vara normalstraff för mord

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot en promemoria med förslag att livstids fängelse pekas ut som normalstraff för mord.

Utredare har varit Ylva Norling Jönsson, lagman vid Helsingborgs tingsrätt. I promemorian föreslår hon att först om omständigheterna inte påkallar ett livstidsstraff ska det vara möjligt att välja ett tidsbestämt straff. Enligt utredaren kan det förutses att en majoritet av de personer som döms till fängelse för mord kommer att få livstids fängelse.

År 2014 ändrades straffbestämmelsen om mord för att se till att livstidsstraffet skulle kunna användas i betydligt större utsträckning än dittills. Förra året kom Högsta domstolen dock fram till att den omformulering av lagtexten som gjordes inte förändrade det rättsläge som gällde tidigare. Det innebar att riksdagens beslut inte fick någon verkan. Utredaren har därför haft i uppdrag att föreslå förändringar i lagtexten för att åstadkomma en ökad användning av livstids fängelse för mord.

Förslaget ska nu skickas på remiss.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh