Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Historisk satsning på polisen

Publicerad

Polisen behöver ökade resurser och polisens arbetsmiljö och karriärvägar måste förbättras. Därför kommer regeringen att föreslå att anslaget till polisen höjs med 2 miljarder kronor för 2018, 2,3 miljarder 2019 och 2,8 miljarder 2020. Samtidigt får Polismyndigheten i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och skapa bättre karriärvägar för poliserna.

Den nya satsningen överstiger väsentligen Polismyndighetens egen begäran och är den största som gjorts på polisen under 2000-talet. Sammantaget för perioden innebär det att regeringen satsar 7,1 miljarder kronor på polisen.

Tillskottet under 2018 motsvarar kostnaden för cirka 2 200 polisanställda och ger förutsättningar för ökad trygghet och fler uppklarade brott. Resurserna ger också myndigheten förutsättningar att förstärka arbetet på flera områden, som arbetet mot terrorism och den gränspolisiära verksamheten.

– Svenska poliser gör ett fantastiskt arbete varje dag för att bekämpa och förebygga brott. Nu gör regeringen en stor satsning för fler polisanställda, bättre arbetsmiljö och karriärvägar. Tryggheten ska öka och fler brott ska utredas och klaras upp. Jag vill att alla polisanställda ska känna samhällets stöd och uppskattning och få de förutsättningar de förtjänar, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringen ger också Polismyndigheten i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna hitta sätt för att förbättra arbetsmiljön och skapa fler karriärvägar för polisanställda.

– Vi måste utbilda fler poliser, men vi måste också se till att Polismyndigheten är en attraktiv arbetsgivare, så att vi kan behålla den personal som finns. De ökade resurserna och det nya regeringsuppdraget lägger en bra grund för det, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Polismyndigheten ska titta på den organisatoriska, fysiska och sociala arbetsmiljön liksom arbetsbelastningen och utsattheten för hot och våld. Dessutom ska Polismyndigheten ta fram en strategisk plan på kort och lång sikt för fler utvecklings- och karriärvägar inom myndigheten.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Persson
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.