Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolplikt från sex års ålder

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att gå vidare till lagrådet utifrån grundskoleutredningens förslag att skolplikten för barn bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen som då blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Därefter ska skolplikten såsom i dag fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i sameskolan, specialskolan eller grundsärskolan.

– Alla barn ska få en bra start in i skolan. Förskoleklassen ger en jämlik start i barns upptäckande av språk, matematik och andra kunskaper. Mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik ger en möjlighet att möta alla barn där de är, och det här stärker förskoleklassens roll och ansvar i ett sammanhållet skolsystem, säger Gustav Fridolin.

Regeringen har sedan tidigare stärkt förskoleklassens pedagogiska uppdrag genom nya avsnitt i läroplanen. Denna reform stärker ytterligare ansvaret att förbereda för årskurs 1 och vara en bro mellan förskola och grundskola.

Ungefär 2 % av alla sexåringar deltar idag inte i någon verksamhet. De går inte i förskola, förskoleklass eller årskurs 1 i skolan. Det motsvarar ca 2000 barn årligen.

Skolsystemet är tänkt att även fortsättningsvis fungera med viss flexibilitet så att ett barn exempelvis kan tas emot tidigare i förskoleklassen liksom i årskurs 1 i grundskolan och motsvarande skolformer. Ett barn ska också kunna få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

 

Presskontakt

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.