Innehållet publicerades under perioden

-

Kraftfulla satsningar på stärkt rättsväsende och ökad trygghet

Publicerad

Sverige ska vara ett land där alla kan vara trygga oavsett var de bor. För att säkerställa att regeringens stora satsning på Polismyndigheten får effekt investerar regeringen 750 miljoner kronor 2018 för att stärka rättsväsendet och öka tryggheten i samhället.

Under 2018 investerar regeringen två miljarder kronor i Polismyndigheten. Det ska bli fler poliser, med bättre arbetsmiljö och karriärvägar och fler brott ska klaras upp. Ökade investeringar i polisen kräver samtidigt förstärkning av hela rättskedjan. Därför investerar regeringen cirka 750 miljoner kronor under 2018 för att förstärka rättsväsendet och öka tryggheten.

– Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Det kräver att alla goda krafter har de resurser de behöver för att bekämpa brotten och dess orsaker. Det ska vi se till, säger statsminister Stefan Löfven.

Investeringarna innebär att anslagen till Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Tullverket, Statens Institutionsstyrelse och SOS Alarm kommer att höjas under året.

Regeringen gör också stora satsningar på att bekämpa hedersvåld och våldsbejakande extremism. Regeringen investerar 100 miljoner kronor 2018 för att bekämpa hedersförtryck och inrättar från den 1 januari 2018 ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.

– Vi måste satsa på kunskapsuppbyggnad inom såväl arbetet mot hedersförtryck som mot våldsbejakande extremism. Den nya centret har en uttalad ambition att stödja de lokala aktörerna, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

För att säkerställa ett effektivt arbete med återvändande anslår regeringen även mer pengar till Migrationsverket under de kommande åren.

Budgetpropositionen 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh

Genvägar

Tre år in i mandatperioden har regeringen samlat viktiga reformer och initiativ inom olika områden. Ett av områdena är trygghet och försvar.