Regeringen underlättar för mer svenska på jobbet

Kunskaper i svenska är avgörande för etablering i arbets- och samhällsliv för den som har kommit ny till Sverige. Regeringen har därför fattat beslut om förordningsändringar som tydliggör att statsbidrag till arbetsmarknadens parter för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden också ska kunna användas för att främja och utveckla språkinsatser på arbetsplatsen. I budgetpropositionen för 2018 skjuter regeringen dessutom till ökade medel till statsbidraget. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Regeringen är mån om att på många olika sätt främja språkinlärning för nyanlända. I budgetpropositionen för 2018 skjuter regeringen till exempel till resurser för att främja insatser i bland annat svenska under föräldraledighet. Regeringen skjuter även till medel för språkinsatser genom folkbildningen inom ramen för satsningen på svenska från dag ett.

Det finns arbetsgivare som gör en viktig insats genom att erbjuda utbildning till anställda som behöver och vill utveckla sin svenska.
Regeringen vill stimulera fler initiativ för språkutvecklande insatser på arbetsplatsen. Fler bör få möjlighet att lära sig svenska på jobbet.
Regeringen har därför fattat beslut om att förstärka möjligheten för arbetsmarknadens parter att främja och utveckla språkinsatser bland annat på arbetsplatser. Statsbidraget till parterna för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden öppnas upp för att möjliggöra detta.

Samtidigt utvidgas målgruppen att utöver nyanlända också omfatta personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet. I budgetpropositionen för 2018 tillförs också ytterligare resurser till statsbidraget, 20 miljoner kronor för 2018 och 35 miljoner kronor för 2019.

Med den förordningsändring som görs blir det möjligt för Arbetsförmedlingen att bevilja medel till insatser som till exempel kan handla om att utveckla digitala plattformar som kan användas för språkstödjande insatser på arbetsplatsen, eller för att översätta undervisningsmaterial. Syftet är att påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet genom att stärka målgruppens svenskkunskaper och att underlätta för arbetsgivare att anställa personer med bristande kunskaper i svenska.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Prenumerera på nyheter från Arbetsmarknadsdepartementet

Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?