Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett effektivare informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT)

Publicerad

I en proposition har regeringen lämnat förslag som effektiviserar informationsutbytet inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).

Regeringen föreslår att informationsutbytet inom NCT ska effektiviseras. NCT är en permanent arbetsgrupp som gör strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt. NCT består av personal från Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen.

Myndigheterna inom NCT ska medge varandra direktåtkomst till uppgifter som behövs för att kunna göra bedömningar på strategisk nivå av terrorhotet mot Sverige och mot svenska intressen. Direktåtkomsten tillåter att myndigheterna kan dela information digitalt, i stället för som i dag i pappersformat. Direktåtkomsten omfattar inte fler uppgifter än vad myndigheterna redan i dag kan lämna till varandra.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Prop. 2017/18:36 Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00