Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår en ny säkerhetsskyddslag

Publicerad

I dag har regeringen lämnat ett förslag till Lagrådet om en ny, modern säkerhetsskyddslag. Den nya lagen ska gälla för alla som bedriver verksamhet som gäller Sveriges säkerhet, vare sig det är i offentlig eller enskild regi.

Den nuvarande säkerhetsskyddslagen infördes 1996. Sedan dess har Sverige genomgått stora förändringar. Vårt samhälle har digitaliserats, det pågår omfattande internationella samarbeten på flera områden som är viktiga för rikets säkerhet och verksamheter som i dag drivs i privat regi, till exempel inom kraftindustrin, hanterar säkerhetsfrågor och skyddsvärd information.

För att stärka och modernisera säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen förtydligar kraven på skydd av verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet, alltså våra mest skyddsvärda verksamheter, och ökar skyddet mot bland annat spioneri och sabotage.

Den nya lagen kommer att ställa krav på bland annat skydd av it-system som har betydelse för Sveriges säkerhet och den kommer även att ställa tydligare krav på att skydda utländska intressen som Sverige har åtagit sig.

Dagens lagstiftning är delvis otydlig i fråga om vilka aktörer som omfattas. I lagrådsremissen förtydligas därför att den nya lagen kommer att gälla för alla som bedriver verksamhet som gäller Sveriges säkerhet, vare sig det är i offentlig eller enskild regi. Även kraven på verksamheterna som träffas av lagen förtydligas. Verksamhetsutövarna ska göra en säkerhetsskyddsanalys och utifrån den vidta de åtgärder som behövs – det kan gälla informationssäkerhet, skydd av lokaler och anläggningar samt kontroll av personal. Såväl offentliga som privata aktörer kan söka stöd och råd från tillsynsmyndigheterna Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Lagen och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagrådsremiss: Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00