Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Adoptionsreglerna moderniseras

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att modernisera adoptionsreglerna. Bland annat ska barnets bästa få större genomslag i adoptionsprocessen och sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par.

– Reglerna om adoption är gamla, i vissa delar 100 år. Regeringen föreslår nu en genomgripande modernisering av reglerna. Vi stärker barnrättsperspektivet och anpassar regelverket för att bättre spegla samhället som det ser ut i dag, säger biträdande justitieministern Heléne Fritzon.

Förslagen tar sikte på både nationella adoptioner och internationella adoptioner och på adoptioner av såväl barn som vuxna. De gamla reglerna ersätts med ett nytt kapitel om adoption i föräldrabalken och en ny lag om adoption i internationella situationer. I genomsnitt sker cirka 300 internationella adoptioner per år, där merparten sker via en adoptionsorganisation.

I lagrådsremissen föreslås bland annat följande:

  • Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om adoption av barn.
  • Adoptivföräldrarna ska vara skyldiga att berätta för barnet att han eller hon är adopterad.
  • Sambor ska kunna adoptera på samma sätt som gifta par.
  • Det införs ingen övre åldersgräns för internationell adoption. Tvärtom tydliggörs att åldern endast är en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.
  • Utredningen i adoptionsärenden ska genomföras på samma sätt som en vårdnadsutredning.
  • Medgivande att få påbörja en adoptionsprocess ska gälla i tre år i stället för som i dag två år.
  • Fler utländska adoptionsbeslut ska erkännas i Sverige utan att en särskild prövning ska behöva göras här.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.