Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Förbättrad ersättning till konstnärer

Publicerad

Regeringen föreslår att bild- och formkonstnärers rätt till ersättning stärks i samband med att deras originalverk säljs vidare på konstmarknaden. Nu ska Lagrådet granska regeringens förslag.

– Genom regelskärpningarna som regeringen nu föreslår kommer betalningen av ersättningen till konstnärerna att öka. Det här gynnar också alla konsthandlare som redan i dag gör rätt för sig eftersom den skärpta redovisningsskyldigheten bidrar till konkurrens på lika villkor, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Konstnärer som arbetar med bilder eller former har rätt till en särskild ersättning som kallas följerätt. Ersättningen betalas när ett exemplar av deras originalkonstverk säljs vidare av till exempel en konsthandlare. I dag går konstnärer miste om en stor del av sin ersättning på grund av uteblivna redovisningar av försäljningar och uteblivna betalningar. Konstnärer verksamma inom branschen bedöms sammantaget gå miste om miljontals kronor varje år.

För att komma tillrätta med det här problemet föreslår regeringen skärpta regler för konsthandlare och auktionsföretag. De ska vara skyldiga att självmant lämna uppgifter om försäljningar senast vid en fast tidpunkt varje år och betalningen av ersättningen ska också ske senast vid en fast tidpunkt varje år. Tack vare förslagen får man en bättre kännedom om vilka som kan vara skyldiga att betala ersättning och den som inte betalar i tid riskerar att få betala dröjsmålsränta.

– Detta är ett förslag som konstnärernas intresseorganisationer har drivit länge. Vi har lyssnat. Vi tar nu ett tydligt steg för bättre villkor för Sveriges konstnärer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.