Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Mer pengar till Sveriges studerande

Publicerad

Regeringen höjer studiebidraget inom studiemedlen med cirka 300 kronor per studiemånad för heltidsstuderande nästa år.

Satsningen gör att fördelningen mellan lån och bidrag blir jämnare, och att Sveriges studerande får mer pengar utan att deras studieskulder ökar.

- Många svenska företag letar efter personer med rätt kompetens. När vi nu höjer studiebidraget blir det möjligt för fler att läsa vidare eller att ta upp studierna igen. Det är viktigt både för kompetensförsörjningen och för alla som behöver utbildning för att gå vidare i livet, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Även studiebidraget inom studiehjälpen, som lämnas till främst elever i gymnasieskolan, höjs med cirka 200 kronor per månad.

Beslutet att höja studiebidraget inom studiemedlen berör drygt 500 000 studerande, medan bidragshöjningen inom studiehjälpen – som lämnas främst till elever i gymnasieskolan – berör cirka 400 000 elever.

Det höjda studiebidraget inom studiemedlen börjar gälla från och med den 1 juli 2018. Studiebidraget inom studiehjälpen börjar också gälla från och med den 1 juli 2018, men ska tillämpas på bidrag som lämnas för tid från och med den 1 mars 2018, det vill säga med några månaders retroaktiv verkan.

Studiehjälp och studiemedel

Studiehjälp består i huvudsak av studiebidrag och lämnas framför allt till heltidsstuderande i gymnasieskolan. Det får lämnas längst till och med det första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år.

Studiemedel består av studiebidrag och studielån och lämnas till studerande på eftergymnasial nivå och till vuxna studerande på grundläggande och gymnasial nivå. Studerande på grundläggande och gymnasial nivå kan få studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Det finns ingen nedre åldersgräns för studiemedel för studerande på eftergymnasial nivå.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00