Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår ändringar i mediegrundlagarna

Publicerad

Regeringen lämnar nu förslag på uppdaterade mediegrundlagar. Genom grundlagsändringen begränsas ansvariga utgivares ansvar för innehåll på nätet. Förslaget möjliggör också ett förbud mot databaser som sammanställer och sprider uppgifter om till exempel vilka som förekommer i domar i brottmål. Journalisters verksamhet eller publiceringar kommer däremot inte att påverkas av förslaget.

Ansvariga utgivare ansvarar för allt material som finns på till exempel en tidnings webbplats. I flera fall utgör detta ett oöverskådligt material. Regeringen föreslår att utgivare får möjlighet att undgå straff- och skadeståndsrättsligt ansvar för innehåll på nätet om material tas bort inom två veckor efter en delgivning om stämning eller en underrättelse om att innehållet kan utgöra yttrandefrihetsbrott. Denna möjlighet gäller för material som har funnits på den aktuella webbplatsen i mer än ett år.

I dag kan vissa särskilt integritetskänsliga personuppgifter publiceras på webbplatser med skydd av grundlagen. Regeringen föreslår att offentliggörande av uppgifter om till exempel lagöverträdelser, etnicitet, sexuell läggning och politisk åskådning under vissa förhållanden ska kunna förbjudas. En förutsättning för att förbudet ska gälla är att uppgifterna görs tillgängliga på ett sätt som medför att det finns en stor risk för att enskildas personliga integritet kränks, till exempel genom att publiceras i sökbara databaser. Förbudet kommer däremot inte att påverka journalisters verksamhet eller publiceringar.

Mediegrundlagarna består av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh