Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler som bryter mot kontaktförbud ska beläggas med fotboja

Publicerad

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att elektronisk övervakning av kontaktförbud, så kallad fotboja, ska kunna sättas in tidigare. Åtgärden ökar möjligheten att förebygga våld och trakasserier i nära relationer. Straffet för överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning ska också skärpas.

Efter att ha dömts för överträdelse av ett kontaktförbud och för våldsbrottslighet riktad mot sin före detta partner finns det en stor risk för att gärningsmannen kommer att utsätta den före detta partnern för liknande brott igen. Enligt dagens regler tar det för lång tid innan ett kontaktförbud kan kontrolleras med elektronisk övervakning. Därför föreslår regeringen att elektronisk övervakning ska kunna sättas in snabbare.

Regeringen föreslår att:

  • Elektronisk övervakning också ska kunna användas vid utvidgade kontaktförbud om ett tidigare kontaktförbud har överträtts.
  • Det ska bli möjligt att använda elektronisk övervakning i samband med kontaktförbud i upp till ett år istället för sex månader.
  • Överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning införs som särskild brottsbeteckning. Straffskalan blir fängelse i högst två år utan möjlighet att döma till böter.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh