Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Rättsväsendet ska kunna hantera böter digitalt

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss som ska göra det möjligt med digital hantering av böter och strafförelägganden. Regeringens ambition är att polisen därigenom får mer tid till att förebygga och bekämpa brott.

Det finns i dag flera exempel på när det inte är möjligt att använda elektroniska underskrifter i kontakten med rättsväsendets myndigheter. Regeringens förslag innebär bland annat att:

  • Det blir möjligt att godkänna exempelvis böter för fortkörning elektroniskt, till exempel med ett mobilt bank-id.
  • Domstolarna kommer att kunna skriva under digitalt vid domar i brottmål och tvistemål.
  • Kronofogdemyndigheten får ta emot digitala ansökningar om betalningsföreläggande och handräckning.

Genom digital hantering erbjuds medborgarna bättre service och snabbare och enklare kommunikation med myndigheterna. Förslaget öppnar även för stora effektiviseringar, inte minst hos Polismyndigheten som varje år hanterar ett mycket stort antal förelägganden i form av exempelvis fortkörningsböter. Effektiviseringen skapar utrymme för poliser i yttre tjänst att ägna mer tid åt sina huvuduppgifter att förebygga och bekämpa brott.

Det nya systemet för att godkänna ett föreläggande om ordningsbot digitalt kommer att byggas ut successivt av Polismyndigheten och avsikten är att det ska börja användas under senare delen av året.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh