Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Heléne Fritzon har entledigats, migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Rimligare villkor för snabblån

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska skapa förutsättningar för rimligare villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader. Färre personer ska riskera att fastna i en skuldspiral, och därför föreslår regeringen bland annat att det införs ett räntetak och ett kostnadstak.

– Snabblån riktas ofta till konsumenter som inte har några andra lånemöjligheter och som därför tvingas acceptera räntor på flera hundra procent. Så ska det inte få vara. Nu stärker vi konsumentskyddet och gör det svårare att profitera på människor i ekonomisk utsatthet, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Räntan för snabblån överstiger i dag i flertalet fall 50 procent och det förekommer krediträntor på upp till 400 procent. I propositionen föreslår regeringen därför att kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan (för närvarande -0,5 procent). För en högkostnadskredit ska kostnaderna, till exempel räntor, avgifter och inkassokostnader, aldrig få överstiga det lånade beloppet. Vid ett lån på 1 000 kr ska man som konsument alltså inte behöva betala mer än totalt 2 000 kr.

– Genom att införa ett räntetak och ett kostnadstak vidtar regeringen nu kraftfulla åtgärder. Vi ska ha en mer ansvarsfull lånemarknad och genom förslaget minskar risken för att snabblån och andra dyra lån leder in personer i en skuldspiral, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Regeringen vill också skärpa reglerna för marknadsföringen av lån till konsumenter. Reklamen ska inte få utformas så att den lockar konsumenter till snabba, ogenomtänkta beslut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00