Folkbokföringsbrottet återinförs för att förhindra brottslighet

För att stärka folkbokföringen och på så sätt förhindra brottslighet föreslår regeringen att folkbokföringsbrottet återinförs. Det är ett av förslagen i en remiss som regeringen lämnar till Lagrådet idag.

- Folkbokföringen utgör en viktig del i arbetet med att motverka olagligt användande av falska identiteter. Korrekta personuppgifter bidrar till korrekta beslut. Åtgärder behöver vidtas för att täppa till luckor som gör det möjligt att utnyttja våra välfärdssystem, säger Magdalena Andersson.

Lagrådsremissen innehåller förslag på åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Regeringen föreslår att Skatteverket ska få möjlighet att kunna avregistrera uppgifter om falska identiteter från folkbokföringen samt kunna göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning om det är nödvändigt för bedömning av frågan om folkbokföring. I lagrådsremissen föreslås även att folkbokföringsbrott införs på nytt.

- Oriktiga uppgifter i folkbokföringen kan inte bara användas för att möjliggöra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utan också för bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet. Regeringen anser därför att det är viktigt att vidta åtgärder för att höja kvaliteten ytterligare i folkbokföringen, säger Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2018 för åtgärder som ska öka kvaliteten i folkbokföringen. I samma lagrådsremiss lämnas även förslag om ökat skydd i folkbokföringen för hotade och förföljda personer med ikraftträdande den 1 januari 2019.

 

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38
e-post till Isabel Lundin, via registrator
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh