Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Karens införs för statsråd och statssekreterare

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss som innebär att restriktioner införs för statsråds och statssekreterares övergångar till annan än statlig verksamhet. I dag finns få regler på det här området, vilket Sverige fått kritik för internationellt.

- Ministrar och statssekreterare representerar medborgarnas intresse och ska inte utan vidare kunna bli lobbyister över en natt. Det förtroende, makt och insyn uppdraget innebär ska inte kunna utnyttjas på ett sätt som kan skada det offentliga eller skapa misstankar om korruption, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Restriktionerna ska skydda staten från att statsråd eller statssekreterare använder information som i ett nytt uppdrag innebär en risk för ekonomisk skada för staten, otillbörlig fördel för någon enskild eller att allmänhetens förtroende för staten skadas. Förslagen tar sin utgångspunkt i betänkandet Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3) som presenterades i januari 2017.

- I Sverige har vi varit naiva. Vi är ett av få länder där det saknas regler för övergångar mellan politik och näringsliv. Nu säkerställer vi att övergångar sker öppet och att lämplighetsprövningar görs, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Några av de förslag som nu lämnas över till Lagrådet är:

  • Två slags övergångsrestriktioner föreslås gälla för statsråd och statssekreterare från och med den 1 juli 2018.
  1. En karenstid på tolv månader införs för statsråd och statssekreterare som avslutat sitt uppdrag eller anställning. Om ett statsråd eller statssekreterare vill påbörja ett nytt uppdrag, ny anställning eller näringsverksamhet inom karenstiden ska en särskild nämnd pröva frågan.
  2. En ämnesrestriktion införs som innebär att den enskilde inom ramen för ett nytt uppdrag, ny anställning eller näringsverksamhet inte får befatta sig med vissa särskilda angivna frågor under karenstiden. Även i detta fall är det nämnden som beslutar.
  • Ett särskilt prövningsorgan, Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner, föreslås inrättas under riksdagen för att pröva frågor enligt lagen.
  • Nämnden ska pröva övergångar till all verksamhet där staten inte är huvudman, inklusive helt eller delvist ägda statliga bolag.
  • Regleringen omfattar inte kommunala förtroendeuppdrag m.fl. och inte heller partipolitiska uppdrag.
  • Restriktionerna föreslås regleras i en ny lag om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.
  • I lagrådsremissen föreslås också en ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråd m.m. som innebär att avdrag på ett statsråds arvode ska göras med 10 procent per dag då statsrådet är helt eller delvis frånvarande för att ta hand om sitt barn, om statsministern medgett sådan frånvaro.

 

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.