Regeringen förstärker arbetet för att myndigheter ska finnas i hela landet

Statliga myndigheter ska finnas i hela landet. Regeringen har omlokaliserat och utökat verksamhet vid 20 myndigheter till orter utanför Stockholm och hittills meddelat att tio nya servicekontor ska öppna där den statliga servicen idag är för låg. Nu remitteras ett förslag som stärker styrningen av myndigheters lokalisering.

Regeringen har tidigare betonat vikten av att de myndigheter som har verksamhet i flera delar av landet finns kvar på de orter där de är verksamma, i den utsträckning som det är möjligt.

- Vi vill få ett stopp på den smygcentralisering vi sett inom staten och vända trenden. Staten ska ta sitt ansvar för att knyta ihop Sverige och se till att människor kan bo kvar också på mindre orter, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Finansdepartementet skickar i dag ut ett förslag på remiss som bl.a. innebär att det regleras i förordning att myndighetsledningar inte får delegera beslut om att avveckla sitt sista kvarvarande arbetsställe i en kommun. Dessa beslut ska föregås av en konsekvensanalys och skickas till berörd länsstyrelse, kommun samt till den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.

Med förslaget vill regeringen tydliggöra att alla myndigheter ska bidra i arbetet med att Sverige ska hålla ihop.

Kontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3670364
e-post till Matilda Glas, via registrator