Regeringen utser ny ordförande i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen och ny hovrättspresident i Svea hovrätt

Regeringen har i dag utnämnt Anders Eka till ordförande i Högsta domstolen, Helena Jäderblom till ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen och Anders Perklev till hovrättspresident i Svea hovrätt.

Anders Eka är sedan 2013 justitieråd i Högsta domstolen och tillträder som ordförande den 1 september 2018. Innan arbetet som justitieråd har Anders Eka varit lagman i Stockholms tingsrätt samt hovrättslagman och kanslichef i Svea hovrätt. Under åren 2004–2009 var han kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen. Anders Eka har därutöver erfarenhet av arbete som bland annat byråchef vid Justitiekanslern och från flera statliga uppdrag.

Helena Jäderblom tillträder som ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen den 1 september 2018. Sedan 2012 arbetar Helena Jäderblom som domare i Europadomstolen och är sedan 2017 president för en av domstolens fem sektioner. Dessförinnan har hon arbetat som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Helena Jäderblom har också erfarenhet av arbete som bland annat kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm, departementsråd och chef för nådeenheten i Justitiedepartementet och från flera statliga uppdrag.

Anders Perklev är sedan 2008 riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Han tillträder sin tjänst som hovrättspresident i Svea hovrätt den 1 juni 2018. Innan tiden som riksåklagare var Anders Perklev expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Han har också mångårig erfarenhet av arbete i Justitiedepartementet, bland annat som departementsråd och chef för straffrättsenheten. Han har haft ett flertal uppdrag som särskild utredare, företrädesvis inom straffrättens område, för närvarande i Blåljusutredningen.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh