Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér tar emot krav från metoo-upprop

Publicerad

Representanter från 65 #metoo-upprop lämnar över en gemensam kravlista till jämställdhetsminister Åsa Regnér och regeringen den 6 mars.

Tid:
Plats: Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm

Mötet sker på Historiska museet i Stockholm. Från #metoo-uppropen kommer drygt 100 personer vara på plats med representanter från bland andra polisen, kyrkan, skolelever och kvinnor i missbruk och prostitution.
Åsa Regnér svarar på frågor från #metoo-uppropen och berättar om regeringens arbete.

Representanterna från alla #metoo-upprop vill fortsätta det samarbete som påbörjades den 11 december 2017, då flera av #metoo-uppropen bjöds in till ett dialogmöte med jämställdhetsminister Åsa Regnér på Rosenbad.


Ur programmet

14.30 Åsa Regnér anländer. Press är välkomna att närvara från kl. 14:30. Fotografering och pressaktiviteter.
14.45 Mötet inleds
14.50 Åsa Regnér talar
15.05 #metoo-uppropen presenterar krav och berättar om   samordningens och uppropens fortsatta arbete
15:30 Avslut

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter