Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nu börjar den statliga internetgarantin gälla

Publicerad

I dag den 1 mars börjar den statliga internetgarantin på minst 10 Mbit/s att gälla. För att få tillgång till digitala tjänster oavsett var i landet man bor inför regeringen i dag ett stöd till privatpersoner som ska ge telefoni och internet på minst 10Mbit/s. Stödet ges för att möjliggöra moderna kommunikationslösningar för de hushåll och företag som inte har tillgång till bredband eller bra mobiltäckning. Stödet ges för uppkoppling i en fast punkt och administreras av Post- och telestyrelsen.

-Det är avgörande för samhällsutvecklingen att ingen lämnas utanför. 10 Mbit/s är idag tillräckligt för att exempelvis kunna titta på SVT Play, sköta sina företagsärenden och myndighetskontakter och prata med vänner och familj på Skype, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Det finns ett antal hushåll och företag som är belägna så att anskaffandet av telefoni och/eller en uppkoppling om 10 Mbit/s är förknippat med betydande kostnader. Det är dessa hushåll och företag som nu kommer att ha möjlighet att vända sig till Post- och telestyrelsen för att ansöka om stöd.

  • För att genomföra reformen ger regeringen Post- och telestyrelsen i uppdrag att se till att privatpersoner och företag som saknar tillgång till telefoni och/eller grundläggande bredbandsuppkoppling om 10 Mbit/s får stöd för åtgärder som ger sådan tillgång. Förordningen träder ikraft den 1 mars 2018.
  • Stöd kommer att kunna lämnas för den del av kostnaden som överstiger 5000 kr upp till 400 000 kr. Det innebär att stöd inte lämnas för kostnader som understiger 5000 kr.
  • De hushåll och företag som idag saknar tillgång till bredband med hastigheten 10 Mbit/s är enligt Post- och telestyrelsen spridda över större delen av landet.

Presskontakt

Agnetha Boström
Biträdande presschef, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.