Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen stöttar Jobbsprånget för att öka utlandsfödda akademikers möjligheter att få jobb

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge ett uppdrag till Tillväxtverket att fördela medel till Jobbsprånget. Jobbsprånget har sedan 2015 drivits av Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och går ut på att skapa praktikplatser för nyanlända med högre utbildning.

Regeringens beslut möjliggör en utvidgad satsning på nyanlända med högre utbildning inom framför allt ingenjörsvetenskap, naturvetenskap arkitektur och ekonomi.

Praktikplatserna syftar till att skapa kontaktytor mellan nyanlända inom målgruppen och arbetsgivare. Praktik inom det egna yrket ger kontakter och arbetslivsfarenhet från en svensk arbetsplats och gör det möjligt att etablera sig snabbare i näringslivet. Samtidigt får näringslivet och andra arbetsgivare tillgång till relevant kompetens.

IVA får via Tillväxtverket högst 10 miljoner kronor för Jobbsprånget 2018 och beräknas därefter få 15 miljoner kronor per år under perioden 2019-2021. Samverkan med Arbetsförmedlingen är viktig för insatsen.

Tillväxtverket ska lämna slutrapportering 1 mars 2022 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

 

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00