Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill se mer jämlik tandvård

Publicerad

Den 8 mars kommer regeringen besluta om direktiven till utredningen för en mer jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård där alla, oavsett inkomst, har råd att gå till tandläkaren regelbundet.

– Idag skiljer sig tandhälsan mellan olika grupper i samhället. Har du det gott ställt så har du också bättre och friskare tänder. Det är inte så konstigt när det är så dyrt att gå till tandläkaren. Pensionärer är extra drabbade, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Nu ser vi över hur vi kan ta nästa steg för en mer jämlik tandvård där ingen ska behöva avstå att gå till tandläkaren på grund av att man inte har råd, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utredningen ska lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. De förändringar som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen i stort.
Utredningen ska även analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset på tandvård har för en jämlik tandvård och tandhälsa.

Regeringen har gjort flera satsningar på tandvården under mandatperioden. Det allmänna tandvårdsbidraget har dubblats för alla och fyrdubblats för äldre mellan 65-74 år. Åldersgränsen för den kostnadsfria tandvården kommer att höjas – från och med nästa år kommer alla upp till 23 besöka tandläkaren gratis. Regeringen ser trots detta att mer behöver göras och därför tillsätts utredningen. Utredare kommer att presenteras i samband med regeringsbeslutet.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 1 mars 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.