Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

34 miljarder kronor till det globala klimat- och miljöarbetet

Publicerad

Sverige har idag gjort utfästelser på drygt 2 miljarder kronor för att fylla på resurser i den Globala miljöfonden. Detta innebär en ökning av Sveriges bidrag till fonden med drygt 50 procent för perioden 2018-2022 jämfört med perioden 2014-2018.

Sverige har stått värd för det sista och avgörande förhandlingsmötet om ökade medel till den globala miljöfonden, GEF (Global Environment Facility). Mötet avslutades idag och 29 givarländer gjorde utfästelser om bidrag motsvarande en förstärkning av fonden med sammanlagt 34 miljarder kronor (4,1 miljarder US dollar). Pengarna ska främst gå till att finansiera det mest ambitiösa arbetsprogrammet i fondens historia. Överenskommelsen speglar givarnas starka stöd för den globala miljöfonden och innebär att ca 140 utvecklingsländer får ökade resurser för att uppnå globala miljömål.

Med den överenskomna resursförstärkningen förväntas den globala miljöfonden, jämfört med nuvarande verksamhet kunna bidra till            

• dubbelt så stora utsläppsminskningar.                                                   

• att närmare 50 procent mer mark och vattennära miljöer förvaltas bättre.

• att mer än 100 000 ton av långlivade organiska föroreningar, kvicksilver och andra farliga kemikalier fasas ut.

• att nästan 4 miljoner ton av världens överutnyttjade fiskebestånd rör sig mot mer hållbara nivåer.

- Det är särskilt glädjande att miljöfonden nu har resurser att stärka arbetet för levande hav och bekämpning av marin nedskräpning och plaster. Dessutom kommer fonden ha ett ökat fokus på innovativa finansieringsmodeller. Därmed hoppas vi se en hävstångseffekt som kan ge större utdelning per svensk biståndskrona, framhåller Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Den globala miljöfonden står för den huvudsakliga finansieringen av FNs klimatkonvention och en rad internationella miljökonventioner. Fonden är en viktig partner för Sverige i genomförandet av regeringens utvecklingspolitiska mål, i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor lokalt och stärka miljö- och klimatnyttigheter i utvecklingsländerna. Sverige är idag den största givaren per capita och den åttonde största totalt.

- En stark global miljöfond innebär att vi kan bidra mer effektivt till genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030 säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00