Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förebyggande arbete viktigt för framtidens socialtjänst

Publicerad

Barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren tog idag, tisdag den 24 april, emot delbetänkandet om framtidens socialtjänst. Delbetänkandet visar på socialtjänstens möjligheter med att arbeta förebyggande, för att möta problem i dagens samhälle såsom hemlöshet och ungdomskriminalitet.

Delbetänkandet, "Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst", lämnades av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg.

Syftet med delbetänkandet är att fördjupa kunskapen om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Utredningen har i uppdrag att lämna förslag som främjar långsiktigt förebyggande arbete. Bakgrunden till översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter är samhälls-förändringar och nya krav på socialtjänsten och dess personal. Med behov av mer tidiga, förebyggande insatser för äldre, barn, våldsutsatta kvinnor, personer med missbruksproblem och andra grupper

Utredningens slutbetänkande kommer att presenteras den första december 2018.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00