Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regionala skillnader bland adhd-diagnoser utreds

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta reda på vilka faktorer som kan förklara regionala skillnader i diagnostisering och läkemedelsbehandling av adhd. Myndigheten ska även utreda hur psykosociala och socioekonomiska faktorer påverkar adhd bland barn.

På senare år har fler personer fått diagnosen adhd, vilket troligen beror på ökad kunskap på området, både hos allmänheten och inom vården och skolan. Det finns dock stora regionala skillnader vad gäller diagnosticeringen och läkemedelsförskrivningen.

Det finns också stora skillnader mellan diagnosticering och läkemedelsförskrivning för flickor och pojkar där det till exempel är dubbelt så vanligt med läkemedelsbehandling för pojkar i skolåldern än för flickor.

– Det är positivt att kunskapen om adhd har ökat i samhället. Dock är bekymmersamt att vi kan se stora skillnader regionalt. Därför är detta ett välkommet uppdrag där det blir mycket intressant att ta del av resultaten för att sedan se över hur vi kan minska skillnaderna, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen får i uppdrag att:

  • utreda vilka faktorer som kan utgöra en förklaring till regionala skillnader i diagnostisering och läkemedelsbehandling av adhd.
  • utreda hur psykosociala och socioekonomiska faktorer påverkar adhd bland barn.
  • beakta diagnosticering och läkemedelsbehandling av adhd i kombination med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • om möjligt utföra en kartläggning av övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån samma problemställningar.
  • utreda om det finns andra faktorer som kan hänföras till specifika landsting och kommuner som påverkar de regionala skillnaderna i diagnostik och läkemedelsbehandling av adhd.
  • utreda skillnaderna i diagnosticering och läkemedelsbehandling mellan flickor och pojkar med adhd.

Utifrån resultatet från kartläggningen och analysen ska Socialstyrelsen se över de kunskapsstöd som finns om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och unga.

Genomförandet av uppdraget ska ske i samråd med, och där det är motiverat, i samverkan med Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten och i samråd med intresseorganisationer.

Socialstyrelsen får för uppdraget använda 3 000 000 konor 2018.
Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet den 30 oktober 2018 och slutredovisas den 30 maj 2019.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.