Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Förslag till en modernare könstillhörighetslagstiftning

Publicerad

Regeringen vill ersätta den nuvarande lagen om könstillhörighet med två nya lagar: en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorgan och en lag om ändring av det kön som står i folkbokföringen, det som brukar kallas ”juridiskt kön”. Den nya lagstiftningen innebär att ändring i folkbokföringen skiljs från medicinsk vård och behandling.

– Transpersoner drabbas i högre grad än samhället i stort av psykisk ohälsa. Vi vill ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet. Vår föreslagna modernisering av könstillhörighetslagen är ett viktigt steg i rätt riktning, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi ska nu genomföra det som Norge, Belgien och andra länder redan gjort. Det är ett viktigt steg för att stärka transpersoners mänskliga rättigheter och livssituation, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Förslag för ny lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Den som upplever att det kön som är registrerat i folkbokföringen inte överensstämmer med sin egen könsidentitet ska ha rätt att ändra det registrerade könet. Regeringen vill därmed stärka individens integritet och makten över sitt eget liv.

Ungas situation stärks. Regeringen har för avsikt att förenkla processen för den som tidigt inser att den inte är född i rätt kropp sett till givet kön. De ska inte behöva vänta till sin 18-årsdag för att göra enklare förändringar.

Förslag för ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Den nya lagen reglerar under vilka förutsättningar vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlar ska få genomföras. Enligt förslaget ska förutsättningarna för att få genomföra ingreppen vara att personen upplever att kroppen inte överensstämmer med den egna könsidentiteten, samt att personen antas vilja leva i samma könsidentitet även i framtiden.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.