Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Förslag till en modernare könstillhörighetslagstiftning

Publicerad

Regeringen vill ersätta den nuvarande lagen om könstillhörighet med två nya lagar: en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorgan och en lag om ändring av det kön som står i folkbokföringen, det som brukar kallas ”juridiskt kön”. Den nya lagstiftningen innebär att ändring i folkbokföringen skiljs från medicinsk vård och behandling.

– Transpersoner drabbas i högre grad än samhället i stort av psykisk ohälsa. Vi vill ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet. Vår föreslagna modernisering av könstillhörighetslagen är ett viktigt steg i rätt riktning, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi ska nu genomföra det som Norge, Belgien och andra länder redan gjort. Det är ett viktigt steg för att stärka transpersoners mänskliga rättigheter och livssituation, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Förslag för ny lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Den som upplever att det kön som är registrerat i folkbokföringen inte överensstämmer med sin egen könsidentitet ska ha rätt att ändra det registrerade könet. Regeringen vill därmed stärka individens integritet och makten över sitt eget liv.

Ungas situation stärks. Regeringen har för avsikt att förenkla processen för den som tidigt inser att den inte är född i rätt kropp sett till givet kön. De ska inte behöva vänta till sin 18-årsdag för att göra enklare förändringar.

Förslag för ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Den nya lagen reglerar under vilka förutsättningar vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlar ska få genomföras. Enligt förslaget ska förutsättningarna för att få genomföra ingreppen vara att personen upplever att kroppen inte överensstämmer med den egna könsidentiteten, samt att personen antas vilja leva i samma könsidentitet även i framtiden.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00