Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gränskontroller vid inre gräns förlängs

Publicerad

Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 november 2018. Beslutet är fattat med stöd av den EU-gemensamma lagstiftningen och utifrån regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister och andra brottslingar att resa in i Schengenområdet – gör att vi måste ha kvar våra egna inre gränskontroller. Kontrollens lokalisering, omfattning och utformning ska anpassas till vad som är nödvändigt med hänsyn till allmän ordning och inre säkerhet.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00