Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Mer kunskap behövs för bättre stöd till personer med kroniskt trötthetssyndrom

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över kunskapsläget när det gäller ME/CFS, så kallat kroniskt trötthetssyndrom, och bedöma sina förutsättningar att stödja hälso- och sjukvården.

– Kunskapsläget är många gånger för lågt, vårdpersonal jag träffar känner att de inte kan ge rätt stöd till patienterna. Det vill regeringen göra något åt, det här är en viktig start på det arbetet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen ska, utifrån kunskapsöversynen, bedöma i vilken form stödet bäst sker, det kan exempelvis handla om ett kunskapsstöd och ett försäkringsmedicinskt beslutslutsstöd. Socialstyrelsen får 500 000 kronor för detta uppdrag som ska användas under året.

– Jag besökte nyligen Stora Sköndals neurorehab, som är en av få platser i landet med expertkompetens. De upplever en mycket ansträngd situation där de efterlyser mer kunskap hos fler inom vården. Även bland annat Läkarförbundet har efterlyst mer kunskap, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen bedömer att kunskapsläget är för lågt kring ME/CFS, det gäller både inom sjukvården och försäkringsmedicinen. Regeringen vill säkerställa att vården har rätt förutsättningar och kunskap för att möta denna patientgrupp, sätta rätt diagnoser och ge rätt behandling.

Symtomen för ME/CFS brukar beskrivas som trötthet eller har en känsla av utmattning som inte går att vila bort och känsla av värk i kroppen.

Socialstyrelsen ska redovisas uppdraget senast den 31 december 2018.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00