Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Mer läsning för barn och unga – regeringen vill stärka läslovet

Publicerad

En god läsförmåga är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig kunskap och vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Alla barn och elever behöver få förutsättningar att upptäcka läsningens möjligheter och utveckla sin läslust. Regeringen ger därför Skolverket i uppdrag att stärka läslovet. Insatserna ska stimulera läsintresset och väcka nyfikenheten för olika sorters litteratur.

Enligt uppdraget ska Skolverket genomföra kontinuerliga och långsiktiga insatser för att stärka läslovet. Folk- och skolbibliotekens verksamhet ska särskilt beaktas. Skolverket ska också hämta in kunskaper och erfarenheter från Kulturrådet och andra relevanta aktörer. Regeringens mål med uppdraget är att läslovet ska etableras som både begrepp och företeelse.

– Vi ska läsa mer i skolan och föräldrar ska läsa mer för sina barn, och alla barn, oavsett familj, ska få fler tillfällen att upptäcka läsningen. Där spelar läslovet en liten men viktig roll, i att samla vuxenvärldens ansvar att visa barn hur viktig, spännande och rolig läsning kan vara. I framtiden vill vi att läslovet ska vara lika etablerat som sportlovet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00